Lipczyńska (Koperowa) Maria ur. w 1916 r. w Samborze, zm. w 1984 r. we Wrocławiu [czy w Warszawie]. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr (UJ, prom. Władysław Wolter) – 1939 r.; dr hab. UJ – 1961 r.; prof. nadzw. – 1971 r.; prof. zw. – 1976 r.; prac. naukowy UJ 1950–1960, UWr od 1960 r.; p.o. kier. Katedry Postępowania Karnego od 1960 r.; kier. 1962–1984 r.; prodziekan Wydz. Prawa 1965–1967; kier. Zakładu Postępowania Karnego 1969–; kier. Zakładu Prawa Procesowego i Wykonawczego 1976–; czł. Sekcji Postępowania Karnego Komisji Kodyfikacyjnej; Prezydium Rady ds. Współdziałania Społeczeństwa z Wymiarem Sprawiedliwości przy Ministrze Sprawiedliwości 1980–; WTN; Towarzystwa Filozoficznego. Wypromowała 11 dr., w tym dwóch dr. hab. Autorka ok. 180 publikacji, w tym 11 książek. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Order Polonia Restituta. Szerzej o niej Z. Świda, Maria Lipczyńska [w:] (red.) J. Trzynadlowski, Uczeni Wrocławscy. 2 (1974–1994), Wrocław 1994, s. 92–94.