Malarski Stanisław Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Andrzej Stelmachowski) – 1977 r.; dr hab. – 1984 r.; prof.; prac. naukowy Uniwersytetu Opolskiego.