Martan Lesław Marian ur. w 1925 r. we Lwowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. L. Adam) – 1962 r.; dr hab. – 1969 r.; prof. – 1989 r.; prac. naukowy PWr. 1956–1997; z-ca dyr. Instytutu Organizacji i Zarządzania; prodziekan; prof. WSZiF we Wrocławiu; czł. WTN od 1993 r.; Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN 1984–1993; Kolegium NIK 1991–1995. Wypromował czterech dr. Autor 117 publikacji, w tym czterech książek. Odznaczenia m.in.: Krzyż Walecznych – 1945 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1976 r.; Medal KEN – 1983 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1986 r. Szerzej o nim K. Gluziński, Kto jest kim we Wrocławiu. Informator biograficzny, s. 304–305.