Mokry Józef ur. w 1933 r., zm. w 1992 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Włodzimierz Berutowicz) – 1967 r.; dr hab. – 1974 r.; doc. – 1975 r.; prodziekan Wydz. Prawa 1975–1981.