Myszkowska Maria Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Lesław Adam) – 1960 r.; dr hab. – 1979 r.; prof. – 1991 r.; prac. naukowy AE we Wrocławiu. Wypromowała ośmiu dr., w tym dr. hab.