Ostapczuk Bronisław Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Tadeusz Bigo) – 1970 r.; doc. – 1970 r.; prof.; prac. naukowy UW. Wypromował dr.