Perechuda Kazimierz ur. w 1953 r. w Głuszycy. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr e. – 1976 r.; mgr filoz. – 1979 r.; dr n. o org. i zarz. – 1982 r.; dr hab. n. e. – 1990 r.; prof. n. e. – 1999 r.; prof. nadzw. AWF we Wrocławiu – 1992 r.; prof. nadzw. w WSI w Zielonej Górze – 1993 r.; prof. nadzw. AWF we Wrocławiu – 1993 r.; prof. nadzw. AE we Wrocławiu – 1994 r.; prof. zw. AWF we Wrocławiu – 1999 r.; kier. Zakładu Organizacji i Zarządzania w Katedrze Sportu AWF we Wrocławiu – 1993 r.; kier. Katedry Zarządzania Informacją i Wiedzą AE we Wrocławiu – 2003 r.; rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu – 1996 r.; czł. Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN 2003–2006. Współtwórca szkoły naukowej: wrocławskiej prakseologiczno–metodologicznej szkoły zarządzania. Wypromował trzech dr. Autor 121 publikacji (z czego 13 – publikacje zwarte).