Osuchowski Wacław Franciszek ur. w 1906 r. w Tarnopolu, zm. w 1988 r. w Zamościu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. UJ – 1930 r.; dr hab. – 1933 r.; prof. nadzw. – 1937 r.; prof. zw. – 1956 r.; prac. naukowy UJK we Lwowie 1928–1939; kier. Katedry Prawa Rzymskiego 1937–1939; dziekan Wydz. Prawa 1958–1960; dyr. Instytutu Historyczno–Prawnego 1972–1976; prac. naukowy UJ 1945–1988; kier. Katedry i Zakładu Prawa Rzymskiego 1945–1976; dziekan Wydz. Prawa 1958–1960; dyr. Instytutu Historyczno–Prawnego 1972–1976; prof. kontr. KUL 1945–1946; prac. naukowy UWr 1946–1949; kier. Katedry Prawa Rzymskiego 1947–1949; czł.: Société d’Historie du Droit w Paryżu; WTN; z-ca przewodniczącego Komisji Nauk Prawnych (z-ca przewodniczącego 1970–) i Komisji Filologii Klasycznej (z-ca przewodniczącego 1972–) Oddziału PAN w Krakowie; Towarzystwa Naukowego KUL. Wypromował czterech dr., w tym dwóch dr. hab. Autor siedmiu książek. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN. Szerzej o nim: L. Becela, M. Borejsza, L. Mackiewicz, B. Małysz, M. Oleszkiewicz, A. Tomaszkiewicz, A. Tyszka, A. Żołna, Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny, Warszawa 1989, s. 957–958.