Pańko Walerian Janusz ur. w 1941 r. we wsi Turze Pole, k. Brzozowa, zm. w 1991 r. k. wsi Słostowice. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Andrzej Stelmachowski) – 1971 r.; dr hab.; prof. – 1989 r.; prac. naukowy UWr 1965–1974; prac. naukowy UŚl. w Katowicach 1974–1991; czł. Zespołu Prawa Cywilnego i Rolnego Rady Legislacyjnej 1985–1987; poseł na Sejm RP 1989–1991; przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej; prezes NIK 1991–. Wypromował dr. Szerzej o nim: A. Stelmachowski, Walerian Pańko (1941–1991), Państwo i Prawo 1992, R. XLVII, z. 2, s. 85–86.