Popkiewicz Józef ur. w 1920 r. w Zwoleniu, zm. w 1998 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Seweryn Wysłouch) – 1950 r.; doc. – 1956 r.; prof. nadzw. – 1965 r.; prof. zw. – 1973 r.; prac. naukowy UWr 1950–1965; kier. Katedry Ekonomii Politycznej 1959–1965; prac. naukowy PWr 1951–1959; prorektor; prac. naukowy WSE – 1974 r. i AE 1974–; rektor WSE 1966–1974; rektor AE 1974–1979; dyr. Instytutu Ekonomii Politycznej 1976–1981; przewodniczący Sekcji Studiów Ekonomicznych Rady Głownej Szkolnictwa Wyższego 1969–1972; czł. Komitetu Ekonomicznego PAN 1970–1981; polsko–radzieckiej Komisji Nauk Ekonomicznych przy Wydz. Nauk Społecznych PAN; przewodniczący Komisji Nauk Ekonomicznych Oddz. Wrocławskiego PAN. Wypromował 32 dr. Autor sześciu książek. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Krzyż Oficerski O.O.P.; Order Sztandaru Pracy II kl.; Złoty Krzyż Zasługi. Dr h. c. Technische Universität w Dreźnie – 1974 r. i AE we Wrocławiu. Szerzej o nim: (red.) J. Harasimowicz, Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2001, szp. 664.