Radecki Wojciech Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Witold Świda) – 1973 r.; dr hab. – 1982 r.; prof. – 1992 r.; prac. naukowy UWr.; prac. naukowy Oddz. PAN we Wrocławiu. Autor trzech książek.