Rot Henryk ur. w 1926 r., zm. 1995 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Franciszek Longchamps de Berier) – 1960 r.; dr hab. – 1969 r.; prof. – 1981 r.; przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu 1984–1988; senator RP 1993–1995; czł. red. „Państwa i Prawa”. Wypromował dr. Autor 14 książek. Szerzej o nim (red.) J. Harasimowicz, Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2001, szp. 711.