Sagan Stanisław Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Władysław Zamkowski) – 1979 r.; dr hab.; prof.; prac. naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor 10 książek.