Sanetra Walerian Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Jan Jończyk) – 1970 r.; dr hab. – 1975 r.; prof. – 1985 r.; prac. naukowy UWr 1967–1994; prorektor; prodziekan Wydz. Prawa 1978–1981; prac. naukowy Uniwersytetu w Białymstoku; sędzia SN 1991–. Wypromował dwóch dr., w tym dr hab.