Selwa Jan Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Józef Fiema) – 1962 r.; doc. – 1969 r.; kier. Zakładu Prawa Rolnego 1969–. Wypromował dr. Autor dwóch książek.