Sommer Jerzy Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr (prom. Władysław Zamkowski) – 1965 r.; doc. – 1971 r.; p.o. kier. Zakładu Teorii Państwa i Prawa 1969–. Wypromował siedmiu dr. Autor sześciu książek.