Sonnenfeld-Tomporek Renata ur. w 1926 r. w Leningradzie. Uczennica Stanisława Huberta i Remigiusza Bierzanka. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: prac. kand. (prom. S. Hubert) – 1958 r.; dr hab. – 1973 r.; prof. zw. – 1990 r.; prac. naukowy PISM 1973–1985; prac. naukowy UŁ 1983–1997; kier. Katedry Prawa Międzynarodowego 1983–1997; prof. WSZiP w Warszawie; czł. International Law Association; sekr. grupy polskiej 1984–1989. Wypromowała dr. Autorka ponad 60 publikacji, w tym sześciu książek. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1988r.; Medal KEN – 1992 r. Szerzej o niej: (red.) J. Kapuścik, Współcześni polscy uczeni. Słownik biograficzny, T. IV, Warszawa 2002, s. 182.