Staszków Michał ur. w 1929 r. w Słobódce (pow. czortkowski), zm. w 1992 r. w Katowicach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Seweryn Wysłouch) – 1959 r.; dr hab. – 1967 r.; prof. nadzw. – 1977 r.; prof. zw.; prac. naukowy UWr 1953–1968; kurator Okręgu Szkolnego we Wrocławiu 1962–1968; prac. naukowy UŚl. w Katowicach – 1968 r. Wypromował 10 dr., w tym dwóch dr. hab.