Stelmachowski Andrzej ur. w 1925 r. w Poznaniu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: kandydat nauk (UW, prom. Jan Wasilkowski) – 1956 r.; doc. – 1958 r.; prof. nadzw. – 1962 r.; prof. zw. – 1973 r.; prac. naukowy UWr 1962–1969; kier. Zakładu Prawa Rolnego 1962–; prac. naukowy UW 1969–1962 r.; czł. Komitetu Nauk Prawnych PAN; senator RP i marszałek Senatu RP 1989–1991; minister Edukacji Narodowej RP 1991–1992. Wypromował 14 dr., w tym czterech dr. hab. Autor ponad 200 publikacji, w tym około 40 opracowań książkowych. Dr h. c. Uniwersytetów: w Paris I Pantheon-Sorbonne, w Ferrarze, w Białymstoku, im. Kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie, UWr – 2005 r. Szerzej o nim: Wielka encyklopedia PWN, T. 26, Warszawa 2005, szp. 52.