Stobienia Jan Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Alfred Klein) – 1976 r.; dr hab. – 1988 r.