Straburzyński Andrzej Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Karol Wolfke) – 1970 r.; dr hab.; prof.; prac. naukowy Uniwersytetu Gdańskiego. Autor jednej monografii.