Szkotnicki Witold ur. w 1936 r., zm. w 2004 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Witold Świda) – 1971 r.; dr hab. – 1988 r.; prof. nadzw.; prac. naukowy UWr; kier. Zakładu Prawa Karnego Materialnego 1993–1996; z-ca dyr. Instytutu Prawa Karnego i Kryminologii 1993–1996; czł. Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego; Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wypromował dwóch dr. Autor trzech książek. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi. Szerzej o nim: M. Bojarski, W. Gromski, M. Maciejewski, L. Lehmann, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Nauczyciele akademiccy, Wrocław 2003, s. 82.