Szymanowski Teodor ur. w 1932 r. w Płocku. Uczeń Stanisława Batawii i Jerzego Sawickiego. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (UWr., prom. Stanisław Walczak) – 1965 r.; dr hab. (Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie) – 1977 r.; prof. – 1990 r.; prac. naukowy UW; kier. Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego 1995–; prac. naukowy Instytutu Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości, kier. Zakładu; Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; czł. Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego 1980–; czł. jego zarządu; czł. Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauki 1991–; czł. polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. St. Batawii; Prezydium Komisji ds. reformy prawa karnego i przewodniczący Zespołu Kodeksu Karnego Wykonawczego 1989–; kolegium red. „Przeglądu Więziennictwa Polskiego” 1991–. Wypromował dwóch dr. Autor około 200 publikacji, w tym sześciu książek. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi; Złoty Krzyż Zasługi. Szerzej o nim: (red.) J. Kapuścik, Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, T. IV, Warszawa 2002, s. 397.