Świderska (Romanowska) Wanda Zofia ur. w 1925 r. w Kowlu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (UWr., prom. Lesław Adam) – 1960 r.; dr hab. (AE Wr.) – 1980 r.; prof. nadzw. – 1990 r.; prof. zw. – 1995 r.; prac. naukowy AE we Wrocławiu; prodziekan Wydz. Gospodarki Narodowej 1972–1980, 1981–1987 i jego dziekan 1989–1995; czł. Sekcji Finansów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, jej przewodnicząca 1960–1965. Wypromowała trzech dr., w tym dr hab. Autorka ponad 200 publikacji, w tym siedmiu książek. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1977 r.; Zasłużony Nauczyciel PRL – 1983 r. Szerzej o niej: (red.) J. Kapuścik, Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, T. III, Wrocław 2000, s. 673.