Klamut Mirosława ur. w 1944 r. w Sosnowcu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr e. WSE we Wrocławiu – 1967 r.; dr n. e. AE we Wrocławiu – 1972 r.; dr hab. n. e. – 1983 r.; prof. – 1996 r.; stażysta i asystent WSE we Wrocławiu – 1967 r.; adiunkt w AE we Wrocławiu w Katedrze Planowania i Polityki Ekonomicznej – 1973 r.; samodzielny prac. naukowy – 1984 r.; prof. nadzw. – 1992 r.; prof. zw. – 2001 r.; prodziekan Wydz. Gospodarki Narodowej AE we Wrocławiu 1987–1990; czł. Senatu AE 1991–1996 i od 2000 r. do chwili obecnej; kier. Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych AE we Wrocławiu – 2003 r.; czł. Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej 1997–2003 r.; ekspert Zespołu Zadaniowego ds. Rozwoju Regionalnego powołany porozumieniem Rządu RP i Komisji Europejskiej 1994–1998; czł. Rady Polityki Regionalnej Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN – 2001r.; Komisji Ekonomicznej Oddz. Polskiej Akademii we Wrocławiu 1987–1992; sekr. naukowy tej Komisji 1987–1992; rozwija szkołę naukową pn. polityka ekonomiczna i regionalna. Promotor trzech prac dr. i 264 prac mgr. Autor 132 publikacji naukowych, współautor oraz red. naukowy sześciu monografii, autor trzech monografii oraz współautor 12 książek. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; pięć nagród za osiągnięcia naukowe Ministra Oświaty. Szerzej o nim: Współcześni uczeni polscy. Słownik Biograficzny Tom II, str. 332, Wyd. Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 1999.