Uchman Jacek Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. e. (prom. Wanda Świderska) – 1995 r.; dr hab. – 2003 r.; prac. naukowy AE we Wrocławiu.