Augustyn Danuta ur. w 1926 r. w Stanisławowie; studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej i Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej (mgr inż. 1950 r.); dr n.t. 1965 r.; docent 1972 r.; pracownik PWr od 1969 r. (adiunkt) do przejścia na emeryturę w 1991 r.; zastępca dyrektora Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla 1989-1991; kierownik studium podyplomowego; kierownik Zakładu Analizy i Utylizacji Węgla Brunatnego 1984-1991; pracownik naukowy w Głównym Instytucie Górnictwa, Wydział Węgla Brunatnego we Wrocławiu 1950-1969, kierownik 1967-1969; członek Sekcji Górnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 1973-1976 i Komisji Węgla Brunatnego Ośrodka Normalizacji Instytutu Energetyki 1989-1991; przewodnicząca Podkomitetu Węgiel Brunatny i Lignity Międzynarodowej Organizacji Normalizacji (ISO) 1960-1976; specjalista w zakresie niekonwencjonalnych zastosowań węgla brunatnego; staże naukowe w ośrodkach badawczych w Wielkiej Brytanii i w Indiach; wypromowała 1 dr n.t. Autorka 43 publikacji i 7 patentów. Posiadane odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka PWr. Więcej informacji o niej: Księga Nauki Polskiej na 50 lecie Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego.