Bartecki Adam ur. W 1920 r., w Stanisławowie; mgr inż. 1950 r.; dr n.t. 1960 r.; dr hab. 1965r.; tytuł prof. nadzw. 1973, tytuł prof. zw. 1979 r.; em. prof. PWr 1990 r.; kier. zakł. Chemii Pierwiastków Rzadkich w Instytutu Chemii Nieorg. i Metalurgii Pierw. Rzadkich PWr 1968-1990; dyrektor Instytutu Chem. Nieorg. i Metalurgii Pierw. Rzadkich PWr 1982-1987; członek senatu PWr 1982-1987; staże naukowe uniwersytety: w Rzymie, w Carbondale (USA), w Szeged; wykłady uniwersytety: w Lipsku, w Jenie, w Brnie, w Sztokholmie, w Uppsali, w Budapeszcie, w Pecu oraz w Politechnice w Bratysławie. Członek kolegium redakcyjnego wydawnictwa "Współczesna Chemia Nieorganiczna"; sekretarz komitetu spektroskopii PAN; prezes Oddziału Wrocławskiego PTChem.; współorganizator międzynarodowych konferencji: Molecular Spectroscopy, Computers and Chemistry '94 i ’99 oraz wielu krajowych. Wypromował 18 doktorów. Promotor doktoratu honorowego W. Jagodina. Autor 200 publikacji oraz 5 książek: 1. Spektroskopia elektronowa związków nieorganicznych i kompleksowych, PWN (1971), 2. Chemia pierwiastków przejściowych, WNT (1987) oraz Wyd. PWr (1996), 3. Widma elektronowe związków kompleksowych (praca zbiorowa), Wyd. PWr, 4. Barwa związków metali, Wyd. PWr (1993), 5. The colour of metal complexes (współautor), Gordon and Breach Sci. Pub. (2000). Posiadane odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej, Medal z okazji pierwszego wykładu na PWr oraz nagrody Ministra za działalność naukową.