Boduszek Bogdan ur. w 1946 r., w Brzostkowie (woj. kieleckie); mgr inż. 1970 r. Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej; dr 1978 r. Instytut Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej; adiunkt 1978 r.; dr hab. 1998 r. Instytut Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii Politechniki Wrocławskiej; kierownik Zespołu Dydaktycznego Chemii Organicznej i Ogólnej w Instytucie Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii od 1996 r; członek PTChem od 1989 r.; staże zagraniczne: Texas Tech University, Lubbock (USA) 1980-81, 1985-88, Georgia Institute of Technology, Atlanta (USA) 1991-92, 1995. Autor 73 publikacji, w tym 4 patentów krajowych i 2 patentów międzynarodowych. Posiadane odznaczenia: Złota Odznaką Politechniki Wrocławskiej.