Bryjak Marek ur. 1953 r., w Sycowie; mgr inż. 1978, dr n.t. 1982.; dr hab. 2001 r.; kierownik Zakładu Polimerów Specjalnych 2002-05; PTChem - członek Zarządu Sekcji Membran 2001-04; Przewodniczący Sekcji Membran 2004-2007, współorganizator cyklu międzynarodowych konferencji Permea. Staże zagraniczne: Lehigh University (USA), University of Calabria (I), Minho University (Pt). Autor 65 publikacji (35 czasopismach zagranicznych, 10 w krajowych i 20 opracowań w materiałach konferencyjnych i innych) Liczba cytowań –150. Posiadane odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi. Nagrody - 3 Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.