Bujnowska Bożena ur. 1938 r., w Wilnie, zm. 1995 r., we Wrocławiu; absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej 1961 r.; dr n. ch. 1969 r.; dr hab. 1986 r.; prof. PWr 1992 r.; pracownik PWr od roku 1965 (asystent) do 1995 (prof. PWr); kierownik Zakładu Chemii i Technologii Węgla 1991-1995; staże naukowe w Niemczech (Politechnika w Aachen 1972 i 1987, Politechnika w Karlsruhe 1990) – stypendium Humboldta; sekretarz Sekcji Chemii Węgla PTCh 1976-1995, członek Societas Humboldtiana Polonorum. Wypromowała 1 doktora. Autorka 57 publikacji, 1 monografii i 2 skryptów. Szczególne osiągnięcia w zakresie flotacji węgli i składników petrograficznych oraz poznaniu struktury koksów formowanych. Otrzymała nagrody MNSzWiT w 1971, 1983, 1986 r. Więcej informacji o niej: XXX lat Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla. Księga Jubileuszowa, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 1999.