Bukała Mieczysław ur. w 1917 r. we Lwowie, zm. 1978 r. we Wrocławiu; inż. chemik Taszkient 1942 r.; mgr inż. Politechnika Śląska 1947 r..; dr n. t. Politechnika Wrocławska 1949 r.; z-ca profesora 1953 r.; docent 1954 r.; prof. nadzw. 1963 r.; st. asyst. w Katedrze Chemii Organicznej II 1948-1954; kierownik Katedry Technologii Przemysłu Organicznego 1954-1968; pierwszy dyrektor Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych 1968-1972; kier. Zakładu Chemii i Technologii Lekkiej Syntezy Organicznej 1968-1975; prodziekan Stud. Wiecz. Wydziału Chemicznego 1960-1968. Badania: chemia i technologia związków terpenowych oraz środków pomocniczych do tworzyw sztucznych. Autor i współautor 243 opracowań: publikacji naukowych, patentów i raportów. Wypromował 7 doktorów, wśród wychowanków 1 dr hab., 2 prof. Przeszedł szlak bojowy Armii Gen. Andersa.