Charewicz Witold ur. w 1939 r., w Równem, mgr inż. 1963 r., dr n. chem. 1969 r., dr hab. 1976 r., prof. ndzw. 1986 r., prof. zw. 1993 r., z-ca dyr. Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich 1972-1975 r., kier. Laboratorium Badań Izotopowych od 1975 r., dyr. Pionu Kształcenia Kadry Naukowej 1975-1977 r., z-ca Rektora 1977-1981 r., kier Zakładu Hydrometalurgii od 1984 r, prorektor Politechniki Wrocławskiej 1987-1990 r. Koordynator CPBP 03.08 1986-1990 r., członek Rady Redakcyjnej „Physicochemical Problems of Mineral Processing” od 1986 r., członek Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie 1993-1995 r., członek Komisji Ekspertów MEN 1992-1994 r., członek Rady Redakcyjnej „Ars Separatoria Acta”, członek Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie od 1993 r., członek Rady Naukowej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie od 1993 r. Research associate: Department of Chemical Engineering, University of Kentucky (Lexington,USA) 1973 r., visiting professor: Department of Chemistry and Biochemistry, Texas Tech University (Lubbock,USA) 1982-1985 r., 1985 r., 1988 r., 1994-1995 r., 2001 r. Wypromował 5 dr n. chem., wśród wychowanków 2 dr hab. n. chem. i 1 prof. n. chem. Autor 120 publikacji, 11 patentów, współautor 3 monografii, edytor 2 książek. Odznaczenia: Budowniczy Wrocławia, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OOP Wyróżnienia: nagroda PRd /s WEJ, nagrody MEN(4), nagroda Prezesa Rady Ministrów.