Chlebicki Jan ur. w 1938 r., w Ryczowie; nauczyciel w technikum chemicznym 1956 r.; mgr inż. 1963 r.; dr n. t. 1970 r.; dr hab. 1975 r.; prof. ndzw. 1990 r.; prof. zw. 2000 r.; zast. dyr. Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych 1975-81; prodziekan Wydziału Chemicznego 1984-87; dziekan Wydziału Chemicznego 1987-90; kierownik Zakładu Technologii Organicznej od 1996 r.; staż naukowy w Moskiewskim Instytucie Chemiczno-Technologicznym im. D. Mendelejewa w Moskwie 1974-75; członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego; Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego; członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wypromował 6 dr n. chem., wśród wychowanków: 1 prof. Autor: 65 publikacji, 4 studiów i rozpraw. Prace naukowe dotyczą chemii organicznej – podstawowej i stosowanej, a w szczególności kinetyki i katalizy, właściwości fizykochemicznych i użytkowych związków powierzchniowo czynnych (surfaktantów). Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi. Krzyż Kawalerski O.O.P., Medal Edukacji Narodowej, Złota Odznaka ZSP, Złota Odznaka ZNP.