Chojnacki Henryk ur. w 1934 r. w Komorowie. Studia wyższe na UJ ukończone w r. 1955; asys. 1955 r.; st. asyst. 1958 r.; dr 1964 r.; dr hab. 1969 r.; prof. ndzw. 1977; prof. zw. 1988; z-ca Dyrektora Instytutu ds. Studiów Doktoranckich 1974-1977, prodziekan Wydziału Chemicznego PWr 1982-1986, od r. 1999 dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej. Członek PTChem. i PTFiz.; prezes Wrocławskiego Oddziału PTChem. 1986-1989; przewodniczący Sekcji Chemii Kwantowej PTChem. 1989-1999; członek Komisji Struktury i Faz Skondensowanych Wrocławskiego Oddziału PAN 1986-1989; członek Management Committee COST w Brukseli od. 1992 r.; członek Sekcji Chemii KBN 1987-1989; członek Komitetu Redakcyjnego elektronicznego czasopisma Int. J. Mol. Sci. od 1989 r. W r. 1976 utworzył pierwszy w kraju w uczelniach technicznych Zakład Chemii Kwantowej. Był organizatorem lub współorganizatorem szeregu konferencji krajowych i między-narodowych m.in. serii Konferencji „Komputery w Chemii”. Staże naukowe: 1963 i 1965 Zakład Chemii Teoretycznej UJ, 1971 Dep. Theoretical Chemistry, University of Uppsala, (Szwecja), 1974 Oxford University (Wlk.Brytania), 1981 i 1983 Max-Planck Institut für Physik und Astrophysik, Monachium (RFN), 1982 Université de Namur (Belgia), 1990 Visiting Professor - NIST, Gaithersburg (USA); kierownik grantu UE, główny wykonawca grantu KBN. Ponad 600 cytowań. 12-krotnie Nagroda Rektora, 7-krotnie Nagroda Ministra. Wypromował 9 doktorów, 3 dr hab. Autor ponad 150 publikacji, w tym 3 skryptów oraz 5 rozdziałów w monografiach. Posiadane odznaczenia: Złota Odznaka PWr, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski O.O.P., Medal Komisji Edukacji Narodowej.