Walczak Stanisław ur. w 1913 r. w Wadowie, k. Krakowa, zm. w 2002 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Andrzej Mycielski) – 1949 r.; dr hab. – 1957 r.; prof. nadzw. – 1964 r.; prof. zw. – 1976 r.; prac. naukowy UWr 1947–1965; kier. Katedry Marksizmu-Leninizmu; kier. Katedry Teorii Państwa i Prawa 1951–1957; kier. Katedry Prawa i Polityki Penitencjarnej 1957–1964; kier. Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej – 1961 r.; prodziekan Wydz. Prawa 1954–1956; prac. naukowy UW od 1965 r.; kier. Katedry Prawa Penitencjarnego 1964–1972; kier. Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej 1976–1980; prac. naukowy Instytutu Profilaktyki Społecznej w Warszawie; kier. Zakładu Nauk Penitencjarnych 1981–1984; czł. Rady Administracyjnej Międzynarodowego Centrum Kryminologii Porównawczej w Montrealu 1978– i jego wiceprezes 1979–1986; wiceminister sprawiedliwości 1957–1965 i minister 1965–1971; przewodniczący Głównej Komisji Badania Zbrodnii Hitlerowskich w Polsce 1965–1971; czł. red. „Criminologie”. Wypromował pięciu dr., w tym dr hab. Autor ponad 100 publikacji, w tym dwóch książek. Odznaczenia m.in.: Krzyż Komandorski O.O.P.; Order Sztandaru Pracy I i II kl.; Złoty Krzyż Zasługi. Szerzej o nim: L. Becela, M. Borejsza, L. Mackiewicz, B. Małysz, M. Oleszkiewicz, A. Tomaszkiewicz, A. Tyszka, A. Żołna, Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny, Warszawa 1989, s. 1402–1403.