Cieślak-Golonka Maria ur. w 1944 r., w Chełmie Lubelskim; mgr 1966 r.; dr n. ch. 1974 r.; dr hab. 1993 r.; prof. ndzw. 2001 r; tytuł prof. 2004 r. Chemia koordynacyjna i chemia bionieorganiczna, związki kompleksowe pierwiastków przejściowych, chemia związków chromu, spektroskopia elektronowa. Staże naukowe: uniwersytet w Milwaukee 1979 r., Instytut Chemii im. Kurnakowa w Moskwie 1988 r. Wykłady w uniwersytetach w Modenie (Włochy) oraz Oulu (Finlandia); wykłady na konferencjach w San Feliu (Hiszpania) oraz Jenie (Niemcy). Członek PTChem oraz Towarzystwa Marii Skłodowskiej Curie - w hołdzie. Promotor 4 dr. Autorka 75 publikacji cytowanych 195 razy. Współorganizatorka specjalności chemia bionieorganiczna. Posiadane odznaczenia: Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej, Złoty Krzyż Zasługi oraz Nagrody Ministra (zespołowej) za działalność naukową.