Czuba Władysław ur. w 1924 r., w Andrychowie, zm. w 1997 r., we Wrocławiu; absolwent Politechniki Wrocławskiej; inż. 1952 r.; mgr 1954 r.; dr 1959 r.; dr hab. 1964 r.; prof. ndzw. 1974 r.; prof. zw. 1983 r.; pracownik Wydziału Chemicznego PWr kolejno jako mł. asys., asys., st. asys. i aspirant 1952-59; adiunkt w Zakładzie Chemii Organicznej (u prof. Bobrańskiego) na Wydziale Farmacji AM we Wrocławiu 1959-67; docent w Katedrze Chemii Organicznej Politechniki Krakowskiej 1967-78; wykładowca w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Chemicznych w Krakowie 1968-78; ponownie PWr, Instytut Chemii Organicznej i Fizycznej 1978-94; dyr. Instytutu Chemii i Technologii Organicznej Pol. Krak. 1967-78; kier. Zakładu Chemii Związków Aromatycznych w Instytucie Chem. Org. Fiz. PWr 1978-83; prodziekan Wydziału Chemicznego PWr 1981-87; staż naukowy w Agriculture High School w Wageningen (Holandia); czł. PTChem i Królewskiego Holenderskiego Towarzystwa Chemicznego. Wypromował 10 dr, wśród wychowanków 2 dr hab. Autor 120 publikacji, współautor 2 podręczników, kilkunastu patentów i kilku wdrożeń. Posiadane odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.P., Medal 40-lecia, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Zasłużonego dla Obronności Kraju, Złota Odznaka PWr, Zasłużony Nauczyciel Polski Ludowej. Wiele nagród, w tym dwie prestiżowe PTChem. Szerzej o nim: Pryzmat 86, 1997 r.