Gancarz Roman Andrzej ur. w 1949 r., w Mielcu; mgr inż. 1971 r.; dr 1978 r., dr hab. 1998 r., prof. PWr 2001 r., posdoctoral fellowship”: 1979-1980 w Texas Tech University (prof John .Kice, związki siarko-i selenoorganiczne, mechanizmy reakcji, kinetyka), 1983-1986 w Princeton University (prof. Kurt Mislow, stereochemia, stereochemia układów dynamicznych); członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego i American Chemical Society. Kierownik laboratorium metod obliczeniowych w chemii od 2000 r. Obecna tematyka badawcza: Metody eksperymentalne i obliczeniowe w analizie struktur i mechanizmów reakcji oraz wykorzystanie produktów naturalnych i ich analogów w medycynie. Wypromował 1 dr n. chem. Autor 74 publikacji, 18 patentów. Posiadane odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi. Szerzej o nim: Who is who w Polsce wydanie 2004, wydawnictwo Hubner blaues Who is Who, Schweiz oraz Encyklopedia Miasta Mielca, Mielec, 2004.