Gaweł Irena ur. w 1937 r., w Krakowie; absolwentka Wydziału Chemicznego PWR; mgr inż. 1961 r.; dr n. t. 1972 r.; dr hab. 1992 r. Po studiach zatrudniona przez okres ok. 1 roku w Katedrze Technologii Nafty i Paliw Płynnych Politechniki Wrocławskiej, a w następnych czterech latach jako nauczyciel chemii w liceum ogólnokształcącym i technikum chemicznym; w latach 1966-1970 studia doktoranckie; zatrudniona w PWr jako starszy asystent 1970 r.; adiunkt 1972 r.; profesor nadzwyczajny 2002 r; kierownik Zakładu Chemicznej Technologii Ropy Naftowej i Gazu 1994-1999; kierownik seminarium naukowego od 1991 r. Wypromowała 2 dr n. t. Autor 67 prac naukowo-badawczych, 1 książki „Asfalty drogowe”, nagrodzonej przez Ministra Infrastruktury, 11 patentów, referatów na konferencje krajowe i zagraniczne, ekspertyz. Prace te dotyczyły głównie zagadnień z zakresu chemii i technologii asfaltów oraz hydrokrakingu i hydroodsiarczania pozostałości ropnych; prowadzi badania interdyscyplinarne z zakresu chemii drogownictwa; współpracuje z rafineriami krajowymi i innymi zakładami przemysłowymi oraz jednostkami naukowo-badawczymi. Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej.