Głuszek Józef ur. w 1934 r., we Francji, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej 1957 r., asystent w Instytucie Syntezy Chemicznej w Chorzowie 1958 r.; st. projekt. Biuro Projektowo-Konstrukcyjne PMB 1959-62; główny technolog Compagnie des Phosphotes de GAFSA (Tunezja) 1962-67; st. asyst. Politechnika Wrocławska 1971 r.; adiunkt 1972 r.; docent 1985 r.; prof. nadzw. 1992 r.; prof. tytularny 1999; kierownik Centralnego Laboratorium Ochrony Materiałów przed Korozją 1978-80; wykładowca Uniwersytet i Wyższa Szkoła Inżynierska w Oranie (Algieria) 1982-85 r.; pełnomocnik dyrektora ds. studenckich 1972-76; opiekun studentów MNSzWiT w Paryżu 1974-75; z-ca dyrektora Pionu Współpracy z Zagranicą 1978-81; z-ca dyrektora Instytutu ds. Kształcenia Kadr 1991-96; kierownik laboratorium Inż. Materiał. 1999-2002; kierownik zakładu Inżynierii Powierzchni i Katalizy 2002-2004,; członek komisji Inż. Mat. PAN od 1990 r.; członek założyciel - Polskie Towarzystwo Implantalogiczne od 1991 r.; członek – Polskie Towarzystwo Mat. od 1999 r., członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Inż. Stomatol. od 2000 r.. Twórca Kierunku Naukowego: Ceramiczne Powłoki Ochronne. Wypromował 5 dr n.t. i 1 dr hab. Autor 120 publikacji, 11 patentów. Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka PWr.