Górecki Henryk ur. w 1946r w Oleśnicy, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej 1970r, doktorat w 1974, habilitacja 1980r, prof. 1987 stanowisko, prof. zw. w PWr w 1996; dyrektor Instytutu technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej 1981-1987, dyrektor Pionu Nauki PWr, dziekan Wydziału Chemicznego PWr 1997-2002; wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach 1992-1997; przewodniczący rady Naukowej Instytutu Chemii Nieorganicznej w Gliwicach; członek Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów Naukowych od 2003; przewodniczący Sekcji Technologii Chemicznej Komitetu Badań Naukowych 1991-1997; członek Komitetu Badań Naukowych od 2000r; przewodniczący Zespołu Chemii, Technologii Chemicznej i Inżynierii Chemicznej KBN od 2004r; przewodniczący Zespołu Opiniodawczo - Doradczego Ministra Nauki i Informatyzacji 2000-2004; Realizacja wielu programów badawczo-rozwojowych w technologii chemicznej, głównie w przemyśle nawozowym nieorganicznym oraz chemii gospodarczej. Badania prowadzone w pełnych cyklach badawczych, łącznie z udziałem we wdrożeniach, realizując model działalności naukowej Jego Nauczyciela – prof. Jerzego Schroedera. Wypromował 7 dr n.t. wśród wychowanków 1 dr hab. Autor i współautor ponad 200 opublikowanych prac, 60 patentów w UP RP i 15 zagranicznych. Posiada wyróżnienia: Nagroda premiera za wdrożenie nowej technologii nawozowej – 2001; Złoty Inżynier Roku – nominacja w plebiscycie „Przeglądu Technicznego” – 1996; Nagroda Polimex – Cekop – 1985; nagrody Ministra Edukacji za wdrożenia – 1981, 1985; Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1999; Medal za zasługi dla: Politechniki Szczecińskiej – 1998, Politechniki Łódzkiej – 1999, Akademii Rolniczej we Wrocławiu – 2001; Nagroda przemysłu Chemicznego – 1987; Srebrna Odznaka NOT; Złota odznaka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.