Grzechowiak Jerzy ur. w 1929r., w Warszawie, zm w 2003 r., we Wrocławiu; mgr inż., Moskiewski Instytut Lekkiej Technologii Chemicznej im. M. W. Łomonosowa w Moskwie, 1956 r.; dr n. t. 1962 r Politechnika Wrocławska; dr hab. 1966 r.; prof. ndzw. 1973 r.; prof. zw. 1979 r. W 1956 r. praca w Rafinerii „Trzebinia”; w latach 1956 - 1994 zatrudniony w Politechnice Wrocławskiej. Dyrektor Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla 1970–1981; wieloletni kierownik Zakładu Przeróbki Destylatów Ropnych a później Zakładu Katalizy Stosowanej; prorektor ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem 1981-1983; członek: Prezydium Międzynarodowej Komisji Oceny Badań Podstawowych w dziedzinie nauk technologicznych; Polskiego Naukowego Komitetu Światowych Kongresów Naftowych; Komisji Koordynacji Współpracy Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych; Rady Naukowej przy Ministrze Przemysłu Chemicznego, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Technologii Nafty w Krakowie. Wypromował 9 dr; wśród wychowanków 2 dr hab. i 1 prof. tyt. Autor 295 prac, w tym 119 publikacji, 27 patentów, 2 skryptów, 2 monografii, oraz licznych opracowań i ekspertyz dla przemysłu. Prace z zakresu technologii procesów wodorowych i katalizatorów dla tych procesów stanowią znaczący dorobek naukowy i technologiczny Profesora. Posiadane odznaczenia: m. in. Krzyż Kawalerski O.O.P., Medal 30-lecia i 40-lecia PRL, Medal Zasłużony Nauczyciel. Nagrody: m. in. Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki i Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego.