Hoffmann Józef ur. w 1954 r., w Pakosławiu; absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej 1978 r.; dr nauk technicznych 1982 r.; dr hab. nauk technicznych 2002 r.; starszy asystent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej 1982 r.; adiunkt 1982 r.; kierownik Zespołu Technologii Wytwarzania Nawozów Mineralnych Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych 1984 r.; kierownik Laboratorium Fizykochemii Nawozów Mineralnych 1986 r.; zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych i Współpracy z Przemysłem 1991 r.; zastępca Dyrektora Instytutu ds. Ogólnych 1996 r.; dyrektor Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych oraz Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu 2002 r.; v-ce Przewodniczący Rady Techniczno–Ekonomicznej Zakładów Chemicznych ALWERNIA S. A. 1997 - 1999; członek International Union of Pure and Applied Chemistry 1991 r.; Autor 120 publikacji, 30 patentów.