Idzikowski Andrzej Feliks ur. w 1922 r., w Przemyślu; mł. asystent w Katedrze Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu 1948 r.; mgr 1951 r.; dr n.t. 1960 r.; dr hab. 1976 r.; prof. PWr. 1990 r.; kierownik Zakładu Chemii Analitycznej i Geochemii w Instytucie Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki Wrocławskiej 1975-1991; prodziekan Wydz. Chem. 1981-1984; zastępca dyr. d/s dydaktyki Instytutu 1987-1991; w 1993 r. przechodzi na emeryturę. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego PAN w latach 1981-1989, Komisji Analizy Surowców i Produktów Mineralnych PAN 1972-1998. Zajmował się geochemią pierwiastków rozproszonych i śladowych, chemią analityczną ze szczególnym uwzględnieniem metod spektralnej analizy emisyjnej, łącznie z mikroanalizą laserową. Metody analizy spektralnej stosowano do surowców mineralnych, obiektów biologicznych, archeologicznych oraz w ochronie środowiska. Wypromował 1 doktora. Autor 1 książki i 1 skryptu oraz 35 publikacji naukowych i 33 prac niepublikowanych. Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski O.O.P; 5 odznaczeń wojennych w tym medale za udział w walkach o Berlin oraz Odrę, Nysę i Bałtyk.