Warzocha Edward Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Henryk Mądrzak) – 1975 r.; dr hab. – 1984 r.; prac. naukowy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.