Jasieńko Stefan ur. w 1921 r. w Łosiaczu, woj. tarnopolskie; ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej w 1950 r.; dr n.ch. 1958; dr hab. n.t. 1965 r.; prof. ndzw. 1971 r.; prof. zw. 1977 r; pracownik PWr od roku 1950 (asystent) do przejścia na emeryturę (1991 r.); kierownik Katedry Technologii Chemicznej Węgla 1965-1968; prodziekan Wydziału Chemicznego PWr 1966-1968; zastępca dyrektora 1968-1981 i dyrektor 1981-1987 Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla PWr; kierownik Zakładu Chemii i Technologii Węgla w tym Instytucie 1968-1991; staże naukowe w Holandii (Centralne Laboratorium Państwowych Kopalń Holenderskich w Gellen) 1962 r. i w Wielkiej Brytanii (Uniwersytet w Newcastle upon Tyne) 1966 r; ekspert UNIDO w zakresie badań węgla i koksu w Turcji (Instytut Badawczy w Ankarze, 1977 r.) i w Nigerii (Instytut Metalurgiczny w Jos, 1982-1983); przewodniczący Komitetu Karbochemii PAN 1983-1990; członek 4 Rad Naukowych Instytutów Badawczych do 1995 r.; przewodniczący sekcji Chemii i Technologii Węgla PTChem 1976-1995; członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Stopni i Tytułu Naukowego 1984-1987, 1990-1993, 1994-2000; członek Rady Redakcyjnej czasopism Fuel, Fuel Processing Technology i Carbon; twórca kierunku naukowego Fizykochemia Węgla i Materiałów Węglowych. Wypromował 21 dr n.t.; wśród wychowanków 3 prof. Autor ok. 260. publikacji, współautor 4 monografii. Otrzymał nagrody MNSzWiT w 1966, 1971, 1975, 1979, 1985 i 1991 r. Posiadane odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P., Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej, Medal PWr, Międzynarodowa Nagroda Iron and Steel Society Joseph Becker Award 2003 r.