Kafarski Paweł ur. w 1949 r., w Gdańsku; mgr inż. 1971 r.; asyst. staż. Politechniki Wrocławskiej 1971 r.; studia doktoranckie do 1977 r.; dr nauk chemicznych 1977 r.; adiunkt PWr 1977 r.; hab. 1990 r.; prof. Uniwersytetu Opolskiego 1992 r.; prof. PWr 1998 r.; prof. 1998 r.; prof. zw. 2000 r.; kierownik Zakładu Chemii Bioorganicznej 1990 r.; dyrektor Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej 1990-92; dyrektor Instytutu Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii 1992-96; prodziekan Wydziału Chemicznego 1996-2002; dziekan Wydziału Chemicznego 2002-2005; członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego od 1977 r.; prezes PTChem. od 2004 r.; członek American Chemical Society od 1996 r.; członek European Peptide Society; PAN - członek Komitetu Biotechnologii przy prezydium PAN od 1997 r.; PAN- członek Komitetu Chemii od 2003 r. Kontynuator kierunku naukowego Chemia bioorganiczna i biotechnologia. Wypromował 8 dr nauk chemicznych i 1 dr nauk przyrodniczych. Współautor 173 publikacji, 10 patentów i 1 książki Chemia bioorganiczna, 1994 r. Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.