Karabon Bohdan ur. w 1928 r. w Brześciu; ukończył studia na Wydziale Chemicznym PWr w 1950 r., dr n.t. 1958 r.; dr hab. n.t. 1967 r.; prof. nadzw. 1973 r.; prof. zw. 1989 r.; praca w Fabryce Farb i Lakierów we Wrocławiu 1949-1950 i Zakładach Koksochemicznych w Wałbrzychu (1951); pracownik PWr od roku 1954 (asystent) do przejścia na emeryturę w 1996 r.; prodziekan Wydziału Chemicznego PWr 1968-1972; zastępca dyrektora Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla 1973-1978; kierownik Zakładu Chemii i Technologii Węglopochodnych (1968-1991); kierownik Studium Podyplomowego 1982-1983; członek Senatu PWr 1990-1993; staże naukowe w Jugosławii (Uniwersytety w Belgradzie i Lublanie 1963 r.), Holandii (Politechnika w Eindhoven 1968 r) i ZSRR (Instytut Chemiczno-Technologiczny im. Mendelejewa w Moskwie i Politechnika w Charkowie 1970r.); członek Komitetu Karbochemii PAN (1978-1982, 1987-1990). Szczególne osiągnięcia w zakresie selektywnej ekstrakcji węgli brunatnych oraz wosków i żywic montanowych. Wypromował 6 doktorów. Autor 60 publikacji i 3 monografii. Otrzymał nagrody MNSzWiT (1974, 1978, 1982 r.), nagrodę Senatu PWr (1986). Posiadane odznaczenia: Krzyż Kawalerski OOP. Więcej informacji o nim: Złota Księga Nauki Polskiej, Wydawnictwo Helion, Gliwice 1999 s. 126.