Kawala Zdzisław ur. w 1939 r., w Myślachowicach, zaginął w 2002 r;. dr inż. 1969 r.; dr hab. 1992 r.; prof. 2002 r.; pełnomocnik dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej ds. Studenckich 1969–1970; z-ca dyrektora Instytutu 1981–1988; z-ca dyrektora ds. Technicznych w Zakładach Zielarskich Herbapol od 1995 r.; z-ca przewodniczącego Wrocławskiego Oddziału SITPChem. Specjalista w dziedzinie transportu ciepła i masy, a szczególnie destylacji molekularnej. Wypromował 4 dr. Autor i współautor 101 publikacji naukowych, w tym 2 podręczników, 6 skryptów, 11 patentów. Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Honorowa Odznaka SITPChem, Złota Odznaka za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego, Srebrna Odznaka Honorowa NOT. Otrzymał wiele nagród między innymi Nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Więcej o nim: Pryzmat Nr 151.